BİZ KİMİZ
BETUYAB - Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi
Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB), Belek Turizm Merkezi'ndeki alt yapı sorunlarının Devlet-Özel Sektör işbirliği ile çözülmesi amacıyla, kesin tahsis ön şartı olarak getirilen ve kurulacak bir birliğe üye olmayı zorunlu kılan tahsis şartı uyarınca, ilk tahsisleri alan turizm yatırımcıları tarafından 1989 yılında kuruldu.

Birlik daha dinamik bir yapı oluşturulması ve yasanın birlik kurulmasındaki bazı yetersizlikleri nedeniyle limitet şirket olarak kurulmuştu. Daha sonra şirketin statüsü 1991 yılı itibariyle T.C Turizm Bakanlığı bilgisi dahilinde anonim şirkete dönüştürüldü. Birliğin başkanlığını Fikret Öztürk yürütüyor. Yönetim Kurulu Üyelikleri’nde ise Başkan Fikret Öztürk’ün yanı sıra, Cemil Uğurlu (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), İsmet Güral (Üye), Metin Kaya (Üye), Ali Akkanat (Üye), Nihat Özdemir (Üye), Fettah Tamince (Üye), Ayhan Akan Bektaş (Üye), Ece Tonbul (Üye), İbrahim Pektaş (Üye), Cihangir Kubilay (Üye), Hayrettin Özaltın (Üye), Mehmet Aygün (Üye) bulunuyor.

Alt yapı ve üst yapı koordinasyonunun yanı sıra, BETUYAB'ın temelde üç ana görevi var. Bunlar tanıtım, sivrisinek, karasinek- tatarcık mücadelesi ile çevre faaliyetleri olarak belirlenmiş.BETUYAB' IN FAALİYETLERİ
1) Tanıtım
BETUYAB, her yıl bütçesinden yaklaşık 300.000 Euro'yu tanıtım faaliyetlerinde harcıyor. Bu harcamalar, yurt içindeki ve dışındaki turizm fuarlarına katılıma, yurtiçi ve yurt dışındaki gazete dergi, broşür ve TV'lere ilan ve reklamlar verme, halkla ilişkiler ve basın mensuplarının ağırlanmasında ve sosyal faaliyetlerde kullanılıyor. BETUYAB, yurt dışı tanıtım fuarlarından, Almanya/Berlin ITB, WTM Londra, Moskova MITT, Hollanda/Utrech, ve her sene ayrı bir ülkede yapılan IAGTO Golf Fuarlarına ayrı stand alarak veya Türkiye standında, yurtiçi turizm fuarlarından İstanbul Emitt Fuarına AKTOB standında katılım sağlanıyor. Bu fuarlarda BETUYAB tarafından 4 dilde(ingilizce, almanca,rusça ,türkçe) hazırlatılan Belek Turizm Merkezi katologları ile tanıtım cd’leri, çanta ve puzzle olmak üzere çeşitli promosyon malzemeleri dağıtılıyor. Her yıl başka bir ülkede tesis satış müdürleri ile acentacıları buluşturan Roadshow programı düzenliyor. Her yıl tanıtım amacıyla yurtdışından gazeteciler davet ediliyor ve böylelikle Belek tanıtımı yapılıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında , 2 yıl da bir Belek Turizm Paneli ile dönüşümlü olarak Turizm Muhabirleri Semineri ve Hoşgörü Bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca, Kamunun üst düzey yetkilileri ile sektör yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek, turizm sektörü masaya yatırılıyor.
2) Sivrisinek - Karasinek - Tatarcık Entegre mücadele çalışılmaları
1991 yılında T.C. Turizm Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi'nin işbirliği ile bilimsel araştırma projeleri kapsamında önemli turizm merkezlerimizden olan Antalya Belek'de, sivrisineklere, karasineklere, tatarcıklara karşı entegre vektör mücadelesi araştırma projesi başlatılmış ve proje 1994 yılında tamamlanmıştır. BETUYAB, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nün danışmanlığında, kendi kaynakları ile 1994 yılından bu yana sivrisinek, karasinek ve tatarcıkla mücadelesini sürdürmektedir. Ekolojik yönden çevreye verilen önem nedeni ile 1998 yılından bu yana yapılan mücadelede biyolojik preparatlar kullanılmaya başlanılmıştır. Mücadele sahası: 270 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. BETUYAB, her yıl bütçesinden yaklaşık 300.000 Euro’yu bu konuya harcamaktadır. Bu mücadelede uygulama alanının sadece % 4'ü Belek Yatırımcıları'nın, % 96'sı ise kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalmaktadır. Fakat bölgenin tamamında mücadeleyi BETUYAB uzun yıllar tek başına yapmıştır. Bölgede yapılan bu mücadeleler neticesinde sivrisinek popülasyonunda % 85-90 oranında azalma sağlanmıştır.
3) Çevre projeleri
Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB), bir özel sektör kuruluşu olarak çevreye ve doğaya gerekli önemi ve duyarlılığı gösteren kuruluştan biri ve hatta en önemlisidir. Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen her projede çevre hassasiyeti ve bilimsel tabanlı çalışma ön planda tutulmuştur. 1989-1994 yılları arasında yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda toplanan veriler ışığında, bu bölgeyle benzer iklim ve ekolojik özelliklerine sahip olan bölgelerde uygulanmak üzere entegre mücadele uygulama modeli olarak ortaya çıkarılmıştır.
4) Biyolojik çeşitlilik koruma ve eko turizm faaliyetleri
Üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetleri ile, Belek Turizm Merkezi'nin flora ve fauna çeşitliliği envanterleri çıkarılmış ve 52 alt projeden oluşan “Belek 2000” projesi hazırlanmıştır. Turizm Merkezinde 574 bitki, 29 endemik (sadece Türkiye'de bulunan) bitki, 1 adet relik endemik (dünyada sadece Belek'te bulunan) Serik Armudu (Pyrus serikensis) tespit edilmiş. Kuş türleri için güvenli olan Belek bölgesinde belirlenmiş 120’nin üzerinde kuş türü bulunmaktadır. (Bu sayı Türkiye’nin kuş türlerinin ¼’ü kadardır) Bölge plajları, deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) için önemli yuvalama alanlarından biridir. BETUYAB olarak 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden danışmanlık hizmeti alınarak, yaklaşık 30 km.’lik sahil şeridinde "Belek Deniz Kaplumbağaları 1999, 2000 ve 2001" adları ile uluslararası örnek olmayı amaçlamış koruma-kullanma projesi başlatılmıştır. 2000 yılında T.C. Çevre Bakanlığı resmi araştırma projesi ihalesi BETUYAB tarafından kazanılmış ve iki yıllık olan araştırma projesi 2001 yılı sonu itibariyle sonuçlanmıştır. Bu yıldan sonra proje Hacettepe Üniversitesi ile BETUYAB tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Bitki ve kuş türlerini korumak ve tanıtmak amacıyla "100 Birds of Belek", "250 Plants of Belek" ve "20 Endemic Plants of Belek" kitapları bastırılmış ve ücretsiz dağıtılmıştır. Söz konusu kitaplar, Türkiye'nin ilk eco-guide kitaplarıdır. Eldeki yetersiz kaynaklarla gerçekleştirilen bu projelerden bazıları, Belek Turizm Merkezi'ne uluslararası ödüller kazandırmıştır. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) olarak, British Airways'in "Tourism for Tomorrow Awards" (Yarınlar için Turizm) uluslararası çevre ve turizm yarışmasında Avrupa bölgesinde 41 ülkeden katılan 115 proje arasında ikincilik ödülü ayrıca Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal işler Grubu'nun (United Nations Department of Economic and Social Affairs) gerçekleştirdiği dünyanın en başarılı ve örnek alınması gereken projeler yarışmasında birincilik ödülü kazanılmıştır.

Belek Turizm Merkezi plajları “Mavi Bayrak Çevre Ödülü” ne sahiptir ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından, örnek çalışma olarak gösterilmektedir. BETUYAB, gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı, 1999 yılında TÜRÇEV tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilmiştir.
5) Orman yangınına müdahale-telsiz ağı:
Yangına müdahale amacı ile orman içlerine konan yangın hidratları, Kalkınma Holding A.Ş. tarafından yapılarak devreye alınmıştır. Daha sonra yangın hidratlarının pompalarının gücü arttırılmıştır. 1996 yılında yangına müdahale aracı alınarak hizmete sokulmuştur. Yine aynı yıl tüm tesisler Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, BETUYAB bağlantılı bir "Emergency Trunk System" telsiz sistemini devreye almak suretiyle yangına anında müdahale imkanını elde etmiştir. Ormanın çevresi 35 km. uzunluğunda tel çit ile çevrilmiştir. Giriş-Çıkış kapıları yapılarak orman kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 1997-2005 yılları arasında toplam 70 ayrı orman yangınına müdahale edilerek hemen güneyinde yer alan turistik tesisler için ciddi tehdit oluşturan bu yangınların söndürülmesi sağlanmıştır. Böylelikle 2005 yılına kadar ormanlık alanların korunması sağlanmıştır. 2004 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan golf ve konaklama tahsisleri ile bu orman alanları tahsis sahibi yatırımcılar tarafından korunmaya başlanmıştır.

Ayrıca Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü, Yangına Müdahale Ekiplerinin Belek Yangın üssü de BETUYAB tarafından yapılmıştır. Yapılan yangın üssü bütün Antalya'ya hizmet vermesi için 1 adet Heliport, sosyal üniteler (yemekhane, yatakhane v.s.), yerleşim üniteleri, pilotlar ve yöneticiler için yerleşim üniteleri yapılmıştır.

BETUYAB olarak sadece Belek Bölgesinin değil, Antalya yöresinde oluşabilecek yangınlara müdahale edilebilmesini teminen Orman Bakanlığının Yangınla Mücadele Kampanyasına da katılarak, 2007 yılında Antalya Serik İlçesi Gebiz ve Kırbaş mevkilerinde 10x12 m boyutlarında 2adet yangın havuzu yaptırılmıştır.MEVCUT ALTYAPI
İÇME SUYU : Bölgenin içme suyu kaynağı Boztepe Tigem çiftliğidir. Toplam 8 adet kuyudan 667 lt./sn. çok iyi kalitede içme suyu bölgede bulunan 5 adet 3000' er ton kapasiteli içme suyu depolarına pompalanmaktadır.
ARITMA TESİSLERİ : Yöredeki 1. arıtma tesisi 65.500, 2. arıtma tesisi 115.000 eşdeğer nüfus kapasitesine sahiptir. Bölgede bulunan iki belediyenin atık suları (Belek ve Kadriye Belediyeleri), bu arıtmalara bağlanmıştır.
YOL : Yollar toplam 45,5 km uzunluğundadır ve başlangıçta T.C.K. 13. Bölge Müdürlüğü tarafından sathi kaplama olarak yapılmıştır. T.C. Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği ile yapılan görüşmeler sonucunda öncelikle Antalya-Alanya yolundaki Belek sapağından Jandarma Karakolu'nun bulunduğu yere kadar olan yol ardından 2003 ve 2004 yıllarında yapılan girişimlerle bölgede yer alan tüm dış ve iç yollar sıcak karışım asfalt ile kaplanmıştır. 2006 yılında son tahsislere ulaşımını sağlayan yolların sıcak asfalt imalatları ile 19000 metre kaldırım imalatları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan kaynak ve T.C. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü marifeti ile yaptırılmıştır. 2013 yılında D 400 Karayolu’nu Kadriye Beldesi üzerinden Belek Turizm Merkezi’ne bağlayan 6400 metre bölünmüş yol inşaatının yapılması sağlanılmıştır. En son 2015 yılında G 20 zirvesi öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kılçık yolları birbirine bağlayan ana hat üzerinde yaklaşık 6500 metre mesafede yağmursuyu drenaj hattı, yol ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılmıştır.
ELEKTRİFİKASYON : Bölgenin enerji yatırımının 1/3' ü T.C. Turizm Bakanlığı, 1/3' ü Kepez A.Ş. ve 1/3' ü de BETUYAB tarafından ödenmek kaydı ile Kepez A.Ş tarafından yapılmış ve tesislerin enerji ihtiyacı ile yol aydınlatmaları sağlanmıştır. Bölgenin kurulu gücü 200.000 Kw/ saat tir. 2006 yılında tüm bölgenin elektrik hatlarının yer altına alınması amacı ile proje hazırlatılmış ve Tedaş onayından sonra 2006 yılında ilk etapta bir bölgenin havai elektrik hatları yer altına alınmış olup, 2015 yılında G 20 Zirvesi öncesinde Üçkumtepesi ve İskele mevkiinde yalnızca kılçık yollarda yer altına alma çalışması yapılırken esasen bölgeyi besleyen 3 ana hattın yer altı kablolama ile irtibatı sağlanmıştır.
TELEKOMÜNİKASYON : Başlangıçtaki bakır kablo ve fiber optik iletişim hatları ile santral binalarından oluşan telekomünikasyon yatırımı 1/3’ü PTT, 1/3' ü T.C. Turizm Bakanlığı ve 1/3' ü de BETUYAB tarafından karşılanmak kaydı ile PTT tarafından sağlanmış ve her tesise 25 hat kapasitesinde imkan verilmiştir. Sonraki yıllarda Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile yapılan ortaklaşa çalışma ile hizmet alımı karşılığında fiber optik hatların otel girişine kadar çekilmesi sağlanmıştır. 2015 yılında G20 liderler zirvesi öncesinde Türk Telekom tüm altyapısını güçlendirirken ayrıca diğer telekomünikasyon firmaları da bölgede kendi fiber altyapılarını oluşturmuştur.
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ : Bölgemizde Ortaklarımızın altyapı katılım payları ile İl Özel İdaresince 2009 yıllında gerçekleştirilen Güvenlik Kamera Sistemi uzun süre Belek Jandarma Karakolunda hizmet vermiştir. Ancak arıza ve bakım gibi nedenlerle düzenli olarak çalıştırılamamıştır. G 20 Liderler Zirvesi öncesinde yapılan yatırımlar kapsamında bölgede Antalya ili ile ortak mobese altyapısı oluşturulmuştur.
Vizyonumuz
Doğal güzellikleri, farklı tatil ihtiyaçlarına cevap veren turizm çeşitliliği, sürdürülebilir turizm potansiyeli, tesislerinde sunduğu kaliteli hizmet ve tesis dışında yarattığı atmosfer ile Belek'in turizmde bir dünya markası olmasını sağlamak, turist profilini nicelik ve nitelik açısından daha üst noktalara taşıyarak, turizm gelirleri ve turist sayısı bakımından Akdeniz çanağında öncelikli destinasyonlar arasında yer almak. Misyonumuz: Belek'in bir dünya markası olması hedefi doğrultusunda turizm merkezinin altyapı, çevre ve tanıtma çalışmalarını kamu ile koordinasyonlu olarak yürütmek, her projeyi koru-kullan prensibi doğrultusunda gerçekleştirmek. Belek'e özgü doğal yaşam karakteristiğini koruyacak projeler geliştirerek bu projelere destek olmak, turizm hedeflerini olumsuz etkileyen konularda çözüm önerileri geliştirmek ve sosyal paydaşlarda paylaşmak, turizmde kamu-özel sektör işbirliğinin ilk örneği olarak diğer turizm merkezlerine ve birliklerine rol model olmak.
Misyonumuz
Belek'in bir dünya markası olması hedefi doğrultusunda turizm merkezinin altyapı, çevre ve tanıtma çalışmalarını kamu ile koordinasyonlu olarak yürütmek, her projeyi koru-kullan prensibi doğrultusunda gerçekleştirmek. Belek'e özgü doğal yaşam karakteristiğini koruyacak projeler geliştirerek bu projelere destek olmak, turizm hedeflerini olumsuz etkileyen konularda çözüm önerileri geliştirmek ve sosyal paydaşlarda paylaşmak, turizmde kamu-özel sektör işbirliğinin ilk örneği olarak diğer turizm merkezlerine ve birliklerine rol model olmak.
Bu web sitesi size web sitemizde mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanır. Bu web sitesine giriş yaparak, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi.
kapat
^